P Ř Í L E Ž I T O S T

Pro investory

Generujeme velmi zajímavé výnosy z každé investované koruny, a to při nízké hladině podstupovaného rizika. Kvalitních novostaveb je na pražském realitním trhu jako šafránu. Poptávka ze strany zájemců o vlastní bydlení je přitom enormní.

Investujte jednoduše

→ pevně stanovený výnos
→ investice do viditelného
→ přímočará strategie

Poptávka po bydlení

→ klidné lokality s občanskou vybaveností
→ moderní architektura s důrazem na detail
→ rychlá realizace znamená rychlá návratnost

D L U H O P I S

Parametry

Emitent

Flathouse development a.s.

ISIN

CZ0003535601

Úrok

6,5% p.a.

Měna

CZK

Celkový objem

25.000.000 CZK

Jmenovitá hodnota

50.000 CZK

Datum emise

01.11.2021

Datum splatnosti

31.10.2026

Frekvence výplaty
 

15.11.2022, 15.11.2023, 15.11.2024

15.11.2025, 15.11.2026

Převoditelnost

Ano / se souhlasem emitenta

Podoba dluhopisu

Listinná

Upozornění pro investory
Dokument byl zpracován emitentem dluhopisu, společností Flathouse development a.s. a poskytuje pouze krátký přehled o jeho aktivitách a aktuálně nabízené emisi. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za investiční či jiné poradenství. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty, návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace o výnosech jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora. Tento dokument byl připraven s náležitou pečlivostí, společnost však neposkytuje garance o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Kontakt


Kancelář Praha

+420 ‭774 266 281
info@flathouse.cz

Flathouse Development, a.s.
Palác Koruna | 3. patro
Václavské náměstí 846/1
Staré město, Praha 1
110 00

Kancelář Ostrava

+420 ‭736 293 293
info@flathouse.cz

Flathouse Development, a.s.
Varenská Office Center | 8. patro
Varenská 2723/51
Moravská Ostrava a Přívoz
702 00

Chcete více informací?

Uveďte e-mail