V E N K O V S K Ý

Flathouse Karlštejn

Projekt Karlštejn odstartoval nákupem pozemků v Lipni. Jedná se o venkovský styl projektu, a proto byla vybrána oblast, která se nachází v chráněném území České republiky. Důvodem je také atraktivní vyžití v okolí, například lom Velká amerika, hrad Karlštejn nebo golfové centrum.

R O K   Z A H Á J E N Í   V Ý S T A V B Y *

2023

C E N A   B Y T O V É   J E D N O T K Y  *

8.500.000 Kč

T E R M Í N   P R O D E J E   B Y T Ů  *

únor 2023

* Uvedená data a ceny jsou orientačním předpokladem. Vycházejí z aktuální situace na trhu a mohou se změnit.

Časová osa

→ start
→ výstavba
→ prodej jednotek
→ dostavba

Další údaje a výkresy

Chcete více informací?

Uveďte e-mail