Nový trend bydlení

Flathouse je developerská společnost zaměřující se na výstavbu moderních bytových domů a rezidenčních nemovitostí.

P R I M Á R N Í  L O K A L I T Y

Praha a okolí

P O Č E T  P R O J E K T Ů

2

V Š E  V  J E D N O M

Přinášíme nový trend bydlení do České republiky

Flathouse je kombinace bydlení v rodinném domě a bytě, přičemž si zachovává ty nejlepší výhody z obou těchto typů.

T Ý M O V O S T

Lidé stojící za projekty

Náš tým je tvořen profesionály s mnohaletými zkušenostmi ze světa investic a realit. Kromě toho spolupracujeme s řadou externích společností i jednotlivců. Díky společné synergii tvoříme silný tým, kde platí, že jedna plus jedna je více než dva.

Patrik Gančarčík, MBA

Patrik Gančarčík, MBA

CEO

Milan Ondračka

Milan Ondračka

Business & financial director

Ing. Patrik Skřížovský

Ing. Patrik Skřížovský

Development director

Flathouse znamená unikátní

Chcete více informací?

Uveďte e-mail